Wrexfest

Mae Wrexfest yn Ŵyl Gymunedol sydd wedi’i hanelu at adfywio Wrecsam drwy’r Celfyddydau.

Mae Wrexfest yn rhannu strwythur sylfaenol Gwyliau cerddorol fel Focus Wales a Chester Live ond mae’n unigryw gan ei fod yn cyfuno’r celfyddydau, theatr, y gair llafar, yr Iaith Gymraeg a phobl Wrecsam ond mae’n cadw ethos llwybrau glas ac eisiau bod yn unigryw ac yn wreiddiol.

Wrexfest yw'r glud cymdeithasol sy'n cysylltu'r elfennau hyn â'i gilydd.

Ein prif faes gweithgaredd yw hwyluso a chefnogi digwyddiadau cymunedol yn Wrecsam.

Rydym yn cynnal ein digwyddiadau Wrexfest ein hunain ac yn newid Wrecsam yn rheolaidd. Hyd yn hyn rydym wedi cynnal saith Gŵyl Wrexfest, tair heb gyllid a digwyddiadau di-rif llai.

Special Image